Hjem » Hvor meget bagage skal jeg acceptere hos partneren?

Hvor meget bagage skal jeg acceptere hos partneren?

Del dette indlæg

Bagage er betegnelsen for de negative erfaringer, vi bærer rundt på. Ordet dækker gamle oplevelser, minder, følelser, tanker og handlemønstre, vi har lejret mentalt, og som griber ind i vores nutid på en uhensigtsmæssig måde.

Lader vi den gamle bagage styre os, laver vi en forsimpling og en generalisering af nutiden – vi fortolker den forkert. Det er hverken rart for den enkelte eller vedkommendes nærmeste, hvis vi er unuancerede og ufleksible på grund af noget fortidigt. Hvor meget bagage skal jeg acceptere hos partneren?

Alle mennesker har en fortid og dermed også bagage. Det kan være skuffelser, overgreb, følelser af ensomhed og forladthed, sorg over mennesker vi har mistet, traumatiske oplevelser som ulykker, alvorlig fysisk sygdom eller psykiske problemer som for eksempel depression, der har slået skår i livsglæden.

Som helt ung er ens helbred normalt i top, og der er grænser for, hvor store skuffelser og ulykker, vi har nået at løbe ind i. Jo ældre vi bliver, des større er risikoen for, at vi er løbet ind i ubehagelige oplevelser som dødsfald blandt de nærmeste eller andre af livets uundgåelige hændelser.

Dertil kommer en masse uønskede ting, der ikke nødvendigvis rammer alle, men som statistisk set rammer mange som sygdom, arbejdsløshed, trafikuheld osv. Med alderen har vi også haft flere kærlighedsforhold, og derfor har vi sandsynligvis oplevet at blive sårede og skuffede.

Folk tackler deres bagage og problemer forskelligt
Lad os for overblikkets skyld lave en grov opdeling i de måder, mennesker håndterer bagage på:

1. Vi har haft nogle almindelige, dårlige oplevelser, men vi er kommet videre.
2. Vi har haft nogle almindelige, dårlige oplevelser, men nu hænger vi fast i et negativt livssyn.
3. Vi har haft forskellige oplevelser, men vi har fejlfortolket dem alle som negative, og det gør vi stadig.
4. Vi har haft almindelige oplevelser, vi tidligere har fejlfortolket som negative allesammen, men nu har vi lært at se forskel – eventuelt med terapeutisk hjælp.

Gode kæresteemner er 1. og 4. De første er helt almindelige, sunde mennesker. De sidste har haft et lidt forvrænget indtryk af omstændighederne, men de har lært at håndtere det hensigtsmæssigt.

Dårlige kandidater er 2. og 3. De hænger begge fast i det negative. Forskellen er, at 2. stadig er slået ud af kurs af de dårlige oplevelser, mens 3. konstant ser alt gennem negative briller. Begge skal gøre en indsats, måske med hjælp fra en terapeut, for at komme videre.

For 3. er de negative holdninger blevet en livsstil – vi kunne kalde hende det professionelle offer. Som partner har hun brug for den professionelle redningsmand. Der er mange mænd, der ser sig selv som ridderen, der skal redde andre. Hvad køn angår, kan rollerne lige så godt være byttet om: Der er masser af kvinder, der tror, at de kan og skal redde tabermænd.

Denne dynamik er dog giftig, for de to fastholder sig selv og hinanden i roller, der begrænser deres livsglæde stærkt. Offeret får sin opmærksomhed ved at fortsætte sit offerspil, og redningsmanden oplever, at hans rolle giver ham en betydning. Begge har brug for hjælp til at bryde sådanne mønstre, men det er svært, når de oplever en gevinst ved spillet.

Kærlighed løser ikke dine problemer
Heldigvis kommer langt de fleste mennesker videre med deres liv efter en krise. Men at hele igen kan tage sin tid, og i den tid er vi mere skrøbelige. Der er grænser for, hvor meget vi har at tilbyde andre mennesker og dermed også en en ny partner. Det kan derfor være bedre at bruge den nødvendige tid på at slikke sine sår end på at begynde et nyt forhold.

En del mennesker gør imidlertid det stik modsatte. De håber, at en ny forelskelse vil aflede deres opmærksomhed fra de triste tanker. At en kæreste på magisk vis har en helende effekt på den sårede personlighed – om ikke andet, så at den ny partner vil fungere som en slags terapeut for dem og lytte til alle deres sorger og problemer.

Sidst, men ikke mindst, er der sex. Selv om sexlysten nok kan forsvinde helt i et stykke tid, hvis en krise er stor nok, er det så basalt et behov, at det rimelig hurtigt melder sig på banen igen. De fysiske behov kan derfor forlede en til at tro, at man er kæresteklar.

Sådan spotter du problemerne
Det nytter ikke noget, at vi forventer, at vores kommende partner skal være fejlfri, mens vedkommende skal acceptere os, som vi er med fejl og det hele. Der må gælde de samme forventninger begge veje.

Hvad vi ikke kan forvente af en ny partner – eller af os selv – er renskuret perfektion og et fuldstændig problemfrit liv. Mennesker er ikke perfekte.

Hvad vi med rimelighed kan forlange af den anden og os selv: At vi har fået ryddet nogenlunde op og muget den værste møgbagage ud, så vi føler, at livet er okay. Det behøver ikke at være fantastisk, men det skal som minimum være okay, til at håndtere og med mulighed for at glædes og håbe.

Husk, at du leder efter en kæreste, som du kan have et jævnbyrdigt forhold til. Det er et skævt udgangspunkt, hvis den ene skal være psykolog og den anden patient. Læg derfor mærke til, hvad en kvinde fortæller på jeres første dates.

At bringe alvorlige problemer som sygdom, dødsfald og ubehagelige ekskærester op på de første dates er et dårligt tegn. Det kan skyldes et såret sind, men det kan også være en mangel på modenhed i forhold til, hvad to fremmede taler åbent om. En date bør være en begivenhed, hvor I begge ser på mulighederne for fremtiden, og denne skulle gerne se frisk og indbydende ud.

Derfor skal tankerne og de mulige følelser ikke sovses ind i dårlige, gamle minder. Find positive ting at tale om. Lægger hun ud med at fortælle om, hvor elendigt hendes liv er på jeres første date, så se det som en advarsel.

Hvad mener du? Skriv en kommentar.

Del dette indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *